Landschapsonderhoud

Natuur- en milieuvriendelijke werkmanier

VCA- en VCA-vol-gecertificeerd personeel

Minimale uitstoot van CO2

Wilt u de expertise van een ervaren natuur- en bosbeheerder raadplegen voor landschapsonderhoud en/of landschapsbouw? VOF Noest is dé specialist in bos- en natuurbeheer uit Stegeren. Sinds 1979 dragen wij zorg voor bos, bomen, landgoed en landschap in diverse provincies als Groningen, Utrecht, Drenthe en Friesland. Dit doen wij op een zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijke wijze aan de hand van moderne, duurzame machines. Bent u geïnteresseerd in landschapsbouw of landschapsonderhoud? Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor vrijblijvend advies

Bel: 06 - 21 98 48 59

Kwalitatieve landschapsonderhoud en landschapsbouw

Wij bieden duurzame diensten aan van hoogwaardige kwaliteit met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en beheer van verschillende landschappen en landschapselementen. Wij bestaan uit een klein, maar ervaren team van gespecialiseerd personeel, ieder met zijn of haar eigen expertise. Hebt u interesse in landschapsbouw en bosaanplant? Voor de planting werken wij zoveel mogelijk met autochtone soorten, zoals laanbomen, fruitbomen, solitaire bomen, struiken, bosplatsoenen, hagen en knotwilgen. Daarnaast leggen wij de volgende elementen aan:

 • Landgoederen
 • Landschappelijke elementen
 • Erfbeplanting
 • Boomgaarden
 • Herbebossing
 • Wandelpaden

Wilt u gebruikmaken van onze diensten omtrent landschapsonderhoud? Dit onderhoud kan bestaan uit diverse werkzaamheden:

 • Opschonen van heideterreinen
 • Afzetten houtwallen
 • Herstellen hakhout
 • Knotten van wilgen
 • Terugzetten van meidoornhagen
 • Herstellen en onderhouden van recreatiegebieden en -parken
 • Plaatsen van afrasteringen en hekwerken

Geef de zorg voor uw landschap uit handen

Naast onze diensten omtrent planting en onderhoud geven wij u graag advies over het beheren en/of herstellen van het landschap ten behoeve van recreatie, natuurwaarde en historische waarde. Wilt u gebruikmaken van onze diensten met betrekking tot landschaps- of bosonderhoud en/of natuurontwikkeling? Wij zijn úw specialist uit Stegeren op het gebied van bos- en boomverzorging. Neem contact met ons op door te bellen via 06 - 21 98 48 59 of te e-mailen naar: info@noestbosbouw.nl. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.