Landschapsbouw, één van de bedrijfsactiviteiten van Firma Noest in Stegeren

Contact

Natuurbeheer door Firma Noest: landschapsbouw, boomverzorging en meer

Heeft u bomen op uw natuurgebied, een prachtig groen landgoed, ruime tuin of zelfs een bos? Om hier zo lang mogelijk van te kunnen genieten, is verzorging en toezicht nodig. Firma Noest is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en beheren van bos en natuur. Dit doen we op een milieuvriendelijke wijze, met de nodige kennis en al bijna 40 jaar ervaring. Op deze pagina leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Firma Noest draagt zorg voor bos, bomen, landgoed en landschap

Vanuit Stegeren staat Firma Noest voor u klaar voor allerlei soorten natuurbeheer en meer. Klik op een van onze specialiteiten hieronder voor meer informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Bosbouw

Firma Noest helpt u verder bij het beheren, aanleggen en onderhouden van het bos. Hierbij werken wij op een natuur- en milieuvriendelijke manier voor een minimaal 

structuurbederf. 

Leveren en planten

 • Laanbomen
 • Fruitbomen
 • Solitaire bomen
 • Struiken
 • Plugplatsoen

 

Aanleggen

 • Landgoederen
 • Landschappelijke elementen
 • Erfbeplanting
 • Boomgaarden en/of herbebossing
 • Lanen

 

Bij het aanleggen van bospercelen, planten wij boom- en struikvormers.

Terreinvoorbereiding t.b.v. aanplant of natuurlijke verjonging:

Voor een goede slagingskans van uw natuurlijke verjonging of herplanting is terreinvoorbereiding wenselijk. Firma Noest gebruikt hiervoor de disc-trencher. Door de hydraulische roterende schijf zorgt hij ervoor dat de humus verwijderd wordt met minimale verplaatsing van de minerale grond. Het resultaat is een lage humusril en een smalle strook losgewoelde minerale grond. De ideale uitgangspositie voor natuurlijke verjonging en (plug)plantsoen.

Onderhoud
Wij voeren de volgende werkzaamheden uit om het bos te onderhouden:

 • Blessen
 • Het vellen van bomen
 • Houtmeten
 • Het afzetten van hakhout
 • Uitrijden van sortiment
 • Versnipperen van takken
 • Ringen van bomen
 • Slepen langhout
 • Vrijstellen van wandelpaden
 • Uitmaaien beplanting
 • Vrijstellen beplanting
 • Bodemverbetering
 • Onderhoud van recreatiegebieden
 • Mechanische Prunusbestrijding
 • Stobbenbehandeling
 • Bladbehandeling

 

Onderzoek

Niet in alle gevallen kan direct advies gegeven worden over het beheren van het bos. Hiervoor bieden wij de volgende onderzoeken aan:

 • Vitaliteitsonderzoek

Dit is een onderzoek van bodem en blad/naald op tekorten en overvloeden door middel van analyses in het laboratorium. Aan de hand van de analyses wordt bepaald welke maatregelen genomen dienen te worden.

 • Quickscan bosbeheer

Dit is een onderzoek naar flora en fauna die tijdens (vel)werkzaamheden verstoord of beschadigd kunnen raken in de bospercelen.

 • Quickscan natuurbeheer

Dit is een onderzoek naar flora en fauna die tijdens het uitvoeren van beheersmaatregelen verstoord of beschadigd kunnen raken in natuurterreinen.

 • Uitgebreid flora en fauna onderzoek

Dit is een onderzoek naar bijzondere flora en fauna die in uw bos of natuurterrein voorkomt.

Meer weten?

Landschapsbouw

Bent u op zoek naar een professional op het gebied van aanleg, onderhoud en beheer van verschillende landschappen of landschapselementen? Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten (groeneblauwediensten.nl). Met ons gespecialiseerde personeel verzorgen wij het onderhoud van uw landschap. Al onze werkzaamheden worden op een natuur- en milieuvriendelijke manier uitgevoerd


Wij werken zo veel mogelijk met autochtone soorten, deze worden zowel machinaal als handmatig geplant. Onder andere:

 • Laanbomen
 • Fruitbomen
 • Solitaire bomen
 • Struiken
 • Bosplantsoen
 • Hagen
 • Knotwilgen
Wij leggen de volgende elementen aan:
 • Landgoederen
 • Landschappelijke elementen
 • Erfbeplanting
 • Boomgaarden
 • En/of herbebossing
 • Wandelpaden

Onderhoud
Het landschapsonderhoud kan bestaan uit diverse werkzaamheden:

 • Opschonen van heideterreinen
 • Afzetten houtwallen
 • Herstellen hakhout
 • Knotten van wilgen
 • Terugzetten van meidoornhagen
 • Herstellen en onderhouden van recreatiegebieden en recreatieparken
 • Plaatsen van afrasteringen en hekwerken

Beheer

Wij geven advies over het beheren en/of herstellen van het landschap ten behoeve van: recreatie, natuurwaarde en historische waarde. Dit advies kan uiteraard leiden tot onderhoud. 

Boomverzorging

Wilt u ook het beste voor uw bomen? Firma Noest werkt met Europees gecertificeerde en erkende boomverzorgers. Hiermee staan wij garant voor een hoge kwaliteit van boomverzorging. Wij werken volgens de richtlijnen van het European Arboricultural Council, (EAC) (ISA).

Onderzoek
De wetgever bepaalt dat boomeigenaren (particulieren, bedrijven, stichtingen en overheden) onder het kader van de zorgplicht vallen. Dit houdt in dat een periodieke controle van alle bomen nodig is. De gevaarzetting van een boom bepaalt de frequentie waarop de boom gecontroleerd dient te worden. Deze controles kunnen door ons worden uitgevoerd, met medewerkers die gecertificeerde boomveiligheid controleurs zijn en in het bezit van het certificaat European Tree Worker.
Wij kunnen de volgende controles en onderzoeken bieden:

VTA controle (Visual Tree Assessment)
Dit is een visuele boomcontrole van de gehele boom op:

 • Conditie 
 • Vitaliteit
 • Gebreken 


Boomtechnisch onderzoek

Dit is een vervolgonderzoek op hoogte, bijvoorbeeld naar een rotting of holte in een boom waarvan de diepte of gevolgen niet direct in te schatten zijn. Dit gebeurt met behulp van klimtechnieken en onderzoeksapparatuur.

Bodemonderzoek
Dit is een onderzoek naar de bodem rondom de boom naar:

 • Beworteling en structuur 
 • Bodemluchthuishouding
 • Vochtvoorziening
 • Voeding 

Onderhoud
Om vitale bomen te behouden is controle nodig en eventueel onderhoud. Dit onderhoud kan zijn:


 • Vormsnoei
 • Weghalen van dood hout uit bomen
 • Afbreken van bomen door middel van klimtechnieken en inzet hoogwerker
 • Snoeien van bomen langs wegen en paden en solitaire bomen in tuin en park
 • Het controleren en onderzoeken van bomen op gebreken
 • Kroonverankering
 • Beluchten van verdichte bodems 
 • Water geven van laanbomen


Natuurontwikkeling

Het begeleiden van natuurontwikkeling behoort ook tot onze werkzaamheden, bijvoorbeeld het herstellen van:

 • Poelen
 • Vennen
 • Veengebieden
 • Moerassen
 • Heideterreinen
 • Houtwallen
 • Waterhuishouding
Aanbrengen van:


 • Natuurvriendelijke oevers (o.a. riet)
 • Rasters

Biotoop verbetering door onder andere aanleg van verbindingzones.

Meer weten over natuurontwikkeling

Recreatie en afrastering

Wij plaatsen afrasteringen met verschillende doelen en voor verschillende soorten dieren. Daarnaast plaatsen wij verschillende producten ten behoeve van recreatie.


Afrasteringen

 • Konijnenrasters
 • Dassenrasters
 • Reeënrasters
 • Veekeringsraster t.b.v. begrazingsobjecten
 • Landhekken

Recreatie 

 • Landhekken 
 • Damhekken 
 • Picknickbanken 
 • Afvalbakken 
 • Bruggetjes 
 • Fietsbarrières 
 • Slagbomen
 • Opstellingsbordjes en boombanken 
 • Boombeschermers 
 • Vlonders 
 • Slietwerk 
 • Opstellingsbordjes 
 • Boombanken 
 • Post en rail
Meer weten over recreatie en afrastering

Verkoop van duurzame producten

Firma Noest verwerkt duurzame producten vanuit Nederlandse bossen. Wij verkopen de onderstaande producten in de maat en lengte die u wenst. De producten zijn afkomstig uit onze eigen zagerij (Woodmizer) en kloofmachine. Onze zagerij is energieneutraal: de energie die de Woodmizer gebruikt, wordt opgewekt door zonnepanelen. De houtsoorten die wij voornamelijk verwerken zijn eik, douglas acacia en kastanje.


 • Balken
 • Picknickbanken
 • Planken (gekantrecht en ongekantrecht)
 • Afvalbakken
 • Gekloofde eiken palen 
 • Bruggen
 • Twentse / Drentse landhekken
 • Fietsbarrières
 • Klaphekken
 • Slagbomen
 • Damhekken
 • Openstellingsborden
 • Toegangspoorten
 • Boombanken
 • Schaaldelen
 • Speelbomen


Houthandel 

Het hout komt uit de Nederlandse bossen en wordt verwerkt op het bedrijf in Stegeren. Wij verkopen ook brandhout.

Het aanbod kan wisselen, neem daarom voortijdig contact op met ons.