Eerste dunning

Natuur- en milieuvriendelijke werkmanier

VCA- en VCA-vol-gecertificeerd personeel

Minimale uitstoot van CO2

In een bos vindt regelmatig een dunning plaats. Hierbij worden selectief bomen gekapt om andere bomen meer groeiruimte te geven. Bij een dunning wordt stamtalvermindering nagebootst, waarbij zwakkere bomen afsterven zodat kleine en jonge bomen meer ruimte krijgen. 


Bij VOF Noest zijn we gespecialiseerd in bos- en natuurbeheer. Al ruim 40 jaar zijn we werkzaam in meerdere provincies. Bij ons staat milieuvriendelijk werken hoog in het vaandel, omdat we de structuur van de grond zo goed mogelijk willen behouden.

Voor vrijblijvend advies

Bel: 06 - 21 98 48 59

Wat is een dunning?

 

Bij een dunning worden bomen gekapt om ervoor te zorgen dat andere bomen de ruimte krijgen om verder te groeien. Dit is een nabootsing van stamtalvermindering, ook wel zelfdunning genoemd, waarbij het aantal bomen per hectare afneemt door het afsterven van de zwakste bomen in een (jong) bos.

 

Dit vindt vaker plaats in een jong bos, omdat de nieuwe en jonge bomen allemaal voedingsstoffen, water, licht en ruimte nodig hebben. Hiervoor vindt onderlinge concurrentie plaats, waardoor de oudere bomen vaak afsterven. Een dunning vindt plaats als er te weinig ruimte is voor de hoeveelheid bomen. Daarom moeten er bomen gekapt worden. Bij een dunning worden verschillende methoden toegepast. Hierbij is het belangrijk om het verschil te weten tussen hoogdunning en laagdunning.

Hoogdunning

Bij hoogdunning worden enkel de bomen die kwalitatief het sterkst zijn behouden. Hierbij gaat het om toekomstbomen. Deze krijgen meer ruimte en licht, waardoor ze diepere en bredere kronen kunnen ontwikkelen. Het resultaat is sterkere bomen met een grotere diameter. De geoogste bomen zijn hierbij gemiddeld groter dan bijvoorbeeld bij laagdunning. Deze bomen kunnen nog goed verkocht worden, wat hoogdunning financieel aantrekkelijk maakt.

 

Hoogdunning zorgt ook voor een betere stabiliteit van bomen. Hierdoor zijn ze minder vatbaar voor schade door bijvoorbeeld sneeuw, ijzel of storm. Wel is hoogdunning een nauwkeurig proces. De bomen die behouden worden en de concurrenten moeten zorgvuldig geïdentificeerd worden. Daarom kan enkel een specialist dit werk uitvoeren.

Laagdunning

Het was vroeger de gewoonte om de dunnere stammen weg te nemen. De kronen van deze bomen liggen vaak laag in het kronendak. Daarom wordt dit proces laagdunning genoemd. Het doel van laagdunning is om de goed gevormde bomen te behouden en de concurrentie in het bos te verminderen. Door de bomen die achterblijven in groei, een slechte gezondheid hebben of slecht gevormd zijn te verwijderen, krijgen de overgebleven bomen meer ruimte en licht om te groeien. 


Bij laagdunning wordt een onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke laagdunning. Sterke laagdunning zorgt ervoor dat de beter gevormde bomen blijven staan waardoor de concurrentie erg snel afneemt. Zwakke laagdunning richt zich voornamelijk op bomen die al zouden sterven en heeft dus niet zoveel invloed als sterke laagdunning. 

Ontwikkelingsfasen van een bos

Om te begrijpen wat dunning is, is het ook belangrijk om af te weten van de verschillende fasen van bosontwikkeling.

Jonge fase

In de jonge fase zijn bomen net geplant of de bomen hebben zich net gevestigd op een open plek in een bos. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een windval of kapvlakte.

 

De vegetatie is voornamelijk kruidachtig en dicht, wat de verdere ontwikkeling van het bos kan verhinderen. De jonge fase duurt gemiddeld 3 tot 5 jaar.

Dichte fase

Wanneer de kronen van jonge bomen beginnen te groeien en elkaar raken, spreken we van de dichte fase.

 

Tijdens deze fase raakt steeds minder licht de bosbodem. Dit resulteert in een sterke recessie van de kruidachtige vegetatie.

Stakenfase

Tijdens de stakenfase bereikt de hoogtegroei van de bomen zijn maximum. Hierbij is er intense concurrentie tussen de bomen voor licht, voedingsstoffen en water, waardoor de zwakste bomen het begeven.

 

Dit fenomeen wordt ook wel zelfdunning genoemd. Hierdoor zul je een groot verschil zien tussen de dikte en hoogte van de verschillende bomen.

Boomfase

In de boomfase hebben de bomen al grotere afmetingen en nemen ze ook erg in dikte toe. Het aantal bomen per hectare is veel minder dan bij de eerdere fasen, namelijk maar tientallen tot honderd bomen per hectare. Deze fase kan wel honderden jaren duren.

Aftakelingsfase

De laatste fase is de aftakelingsfase. In deze fase ontstaan er gaten in het kronendak doordat de dominante bomen afzwakken en langzaamaan afsterven. Hierna kan het bos weer in de eerste fase terechtkomen. Deze fase wordt in beheerde bossen voorkomen door bomen te kappen voordat ze beginnen af te takelen.

Wanneer vindt de eerste dunning plaats?

De eerste dunning vindt plaats rond het omslagpunt. Dit vindt plaats tussen de stakenfase en de boomfase, want in deze fase zijn de takken afgestorven tot op bijna de helft van de verwachte eindhoogte van de boom. Op dit moment is het bos klaar om uitgedund te worden. Wanneer er te lang gewacht wordt, worden de onderste takken te dik waardoor het lastig is om ze nog te verwijderen.

Wat is het doel van een dunning?

Het doel van een dunning is om het bos gezonder te maken. Dit kan betekenen dat sommige bomen verwijderd moeten worden om de groei van andere bomen te bevorderen. Dit verbetert ook de stabiliteit van het bos. Door bomen te markeren weet de bosbeheerder welke bomen verwijderd kunnen worden tijdens de dunning.

Dunning laten uitvoeren door Noest Bosbouw

Staan er in een bos veel bomen op een hectare en denkt u dat een dunning goed zou zijn voor het bos? Noest Bosbouw is een duurzaam bedrijf bestaande uit experts met een hart voor de natuur. Wij zijn expert op het gebied van natuurontwikkeling, boomverzorging en bos- en landschapsbouw. Omdat wij milieuvriendelijkheid erg belangrijk vinden, werken wij op een veilige en duurzame manier.

 

Zoekt u een specialist voor een eerste dunning? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het inplannen van een demo.