Bedrijfsactiviteiten

Bosbouw, landschapsbouw, boomverzorging en meer

Heeft u bomen op uw natuurgebied, een landgoed of een bos? Om hier zo lang mogelijk van te kunnen genieten, is verzorging en toezicht nodig. Noest Landschaps-, Bosbouw en Boomverzorging is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en beheren van bos en natuur. Op deze pagina leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij dragen zorg voor bos, bomen, landgoed en landschap

Klik op een van onze specialiteiten hieronder voor meer informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bosbouw

Noest helpt u verder bij het beheren, aanleggen en onderhouden van het bos. Hierbij werken wij op een natuur- en milieuvriendelijke manier voor een minimale structuurbederf.

Leveren en planten    

 • Laanbomen
 • Fruitbomen
 • Solitaire bomen
 • Struiken
 • Plugplatsoen

 

Aanleggen

 • Landgoederen
 • Landschappelijke elementen
 • Erfbeplanting
 • Boomgaarden en/of herbebossing
 • Lanen


Bij het aanleggen van bospercelen, planten wij boom- en struikvormers.

Terreinvoorbereiding t.b.v. aanplant of natuurlijke verjonging:

Voor een goede slagingskans van uw natuurlijke verjonging of herplanting is terreinvoorbereiding wenselijk. Firma Noest gebruikt hiervoor de disc-trencher. Door de hydraulische roterende schijf zorgt hij ervoor dat de humus verwijderd wordt met minimale verplaatsing van de minerale grond. Het resultaat is een lage humusril en een smalle strook losgewoelde minerale grond. De ideale uitgangspositie voor natuurlijke verjonging en (plug)plantsoen.

Onderhoud
Wij voeren de volgende werkzaamheden uit om het bos te onderhouden:

 • Blessen
 • Het vellen van bomen
 • Houtmeten
 • Het afzetten van hakhout
 • Uitrijden van sortiment
 • Versnipperen van takken
 • Ringen van bomen
 • Slepen langhout
 • Vrijstellen van wandelpaden
 • Uitmaaien beplanting
 • Vrijstellen beplanting
 • Bodemverbetering
 • Onderhoud van recreatiegebieden
 • Prunusbestrijding
  • mechanisch
  • stobbenbehandeling
  • bladbehandeling

Onderzoek
Niet in alle gevallen kan direct advies gegeven worden over het beheren van het bos. Hiervoor bieden wij de volgende onderzoeken aan:

Vitaliteitsonderzoek
Dit is een onderzoek van bodem en blad/naald op tekorten en overvloeden door middel van analyses in het laboratorium. Aan de hand van de analyses wordt bepaald welke maatregelen genomen dienen te worden.

Quickscan bosbeheer
Dit is een onderzoek naar flora en fauna die tijdens (vel)werkzaamheden verstoord of beschadigd kunnen raken in de bospercelen.

Quickscan natuurbeheer
Dit is een onderzoek naar flora en fauna die tijdens het uitvoeren van beheersmaatregelen verstoord of beschadigd kunnen raken in natuurterreinen.

Uitgebreid flora en fauna onderzoek
Dit is een onderzoek naar bijzondere flora en fauna die in uw bos of natuurterrein voorkomt.

Noest helpt u verder bij het beheren, aanleggen en onderhouden van het bos. Hierbij werken wij op een natuur- en milieuvriendelijke manier voor een minimale structuurbederf.

Leveren en planten Aanleggen
 • Laanbomen
 • Fruitbomen
 • Solitaire bomen
 • Struiken
 • Plugplatsoen
 • Landgoederen
 • Landschappelijke elementen
 • Erfbeplanting
 • Boomgaarden en/of herbebossing
 • Lanen

Bij het aanleggen van bospercelen, planten wij boom- en struikvormers.
 

Terreinvoorbereiding t.b.v. aanplant of natuurlijke verjonging:

Voor een goede slagingskans van uw natuurlijke verjonging of herplanting is terreinvoorbereiding wenselijk. Firma Noest gebruikt hiervoor de disc-trencher. Door de hydraulische roterende schijf zorgt hij ervoor dat de humus verwijderd wordt met minimale verplaatsing van de minerale grond. Het resultaat is een lage humusril en een smalle strook losgewoelde minerale grond. De ideale uitgangspositie voor natuurlijke verjonging en (plug)plantsoen.

 

Onderhoud
Wij voeren de volgende werkzaamheden uit om het bos te onderhouden:

 • Blessen
 • Het vellen van bomen
 • Houtmeten
 • Het afzetten van hakhout
 • Uitrijden van sortiment
 • Versnipperen van takken
 • Ringen van bomen
 • Slepen langhout
 • Vrijstellen van wandelpaden
 • Uitmaaien beplanting
 • Vrijstellen beplanting
 • Bodemverbetering
 • Onderhoud van recreatiegebieden
 • Prunusbestrijding
  - mechanisch
  - stobbenbehandeling
  - bladbehandeling

   

Onderzoek
Niet in alle gevallen kan direct advies gegeven worden over het beheren van het bos. Hiervoor bieden wij de volgende onderzoeken aan:

Vitaliteitsonderzoek
Dit is een onderzoek van bodem en blad/naald op tekorten en overvloeden door middel van analyses in het laboratorium. Aan de hand van de analyses wordt bepaald welke maatregelen genomen dienen te worden.

Quickscan bosbeheer
Dit is een onderzoek naar flora en fauna die tijdens (vel)werkzaamheden verstoord of beschadigd kunnen raken in de bospercelen.

Quickscan natuurbeheer
Dit is een onderzoek naar flora en fauna die tijdens het uitvoeren van beheersmaatregelen verstoord of beschadigd kunnen raken in natuurterreinen.

Uitgebreid flora en fauna onderzoek
Dit is een onderzoek naar bijzondere flora en fauna die in uw bos of natuurterrein voorkomt.

Landschapsbouw Noest

Landschapsbouw

Bent u op zoek naar een professional op het gebied van aanleg, onderhoud en beheer van verschillende landschappen of landschapselementen? Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten (groeneblauwediensten.nl). Met gespecialiseerd personeel verzorgen wij het onderhoud van uw landschap. Al onze werkzaamheden worden op een natuur- en milieuvriendelijke manier uitgevoerd

Wij werken zo veel mogelijk met autochtone soorten, deze worden zowel machinaal als handmatig geplant. Onder andere:

 • Laanbomen
 • Fruitbomen
 • Solitaire bomen
 • Struiken
 • Bosplantsoen
 • Hagen
 • Knotwilgen

Wij leggen de volgende elementen aan:

 • Landgoederen
 • Landschappelijke elementen
 • Erfbeplanting
 • Boomgaarden
  en/of herbebossing
 • Wandelpaden

Onderhoud 
Het landschapsonderhoud kan bestaan uit diverse werkzaamheden:

 • Opschonen van heideterreinen
 • Afzetten houtwallen
 • Herstellen hakhout
 • Knotten van wilgen
 • Terugzetten van meidoornhagen
 • Herstellen en onderhouden van recreatiegebieden en recreatieparken
 • Plaatsen van afrasteringen en hekwerken 
   

Beheer
Wij geven advies over het beheren en/of herstellen van het landschap ten behoeve van: recreatie, natuurwaarde en historische waarde. Dit advies kan uiteraard leiden tot onderhoud. 

 

Boomverzorging Noest

Boomverzorging

Wilt u ook het beste voor uw bomen? Noest werkt met Europees gecertificeerde en erkende boomverzorgers. Hiermee staan wij garant voor een hoge kwaliteit van boomverzorging. Wij werken volgens de richtlijnen van het European Arboricultural Council, (EAC) (ISA).

Onderzoek
De wetgever bepaalt dat boomeigenaren: particulieren, bedrijven, stichtingen en overheden allen onder het kader van de zorgplicht vallen. Dit houdt in dat een periodieke controle van alle bomen nodig is. De gevaarzetting van een boom bepaalt de frequentie waarop de boom gecontroleerd dient te worden.
Deze controles kunnen door ons worden uitgevoerd met medewerkers die gecertificeerde boomveiligheid controleurs zijn en in het bezit van het certificaat European Tree Worker. 

Wij kunnen de volgende controles en onderzoeken bieden:

VTA controle (Visual Tree Assessment)
Dit is een visuele boomcontrole van de gehele boom op:        
   •  Conditie     
   •  Vitaliteit
   •  Gebreken  

Boomtechnisch onderzoek
Dit is een vervolg onderzoek op hoogte, bijvoorbeeld naar een rotting of holte in een boom waarvan de diepte of gevolgen niet direct in te schatten zijn. Dit gebeurt met behulp van klimtechnieken en onderzoeksapparatuur.

Bodemonderzoek
Dit is een onderzoek naar de bodem rondom de boom naar:
   •  Beworteling en structuur  
   •  Bodemluchthuishouding
   •  Vochtvoorziening
   •  Voeding 


Onderhoud 
Om vitale bomen te behouden is controle nodig en eventueel onderhoud. Dit onderhoud kan zijn:


   •  Vormsnoei
   •  Weghalen van dood hout uit bomen
   •  Afbreken van bomen door middel van klimtechnieken en
      inzet hoogwerker
   •  Snoeien van bomen langs wegen en paden en solitaire
      bomen in tuin en park
   •  Het controleren en onderzoeken van bomen op gebreken
   •  Kroonverankering
   •  Beluchte van verdichte bodems    
   •  Water geven van laanbomen

Natuurontwikkeling Noest

Natuurontwikkeling

Het begeleiden van natuurontwikkeling behoord ook tot onze werkzaamheden, bijvoorbeeld:

Herstellen van:
  •  Poelen
  •  Vennen
  •  Veengebieden
  •  Moerassen
  •  Heideterreinen
  •  Houtwallen
  •  Waterhuishouding

Aanbrengen van:
  •  Natuurvriendelijke oevers (o.a. riet)
  •  Rasters

 

Biotoop verbetering door onder andere aanleg van verbindingzones.
 

Recreatie en afrastering

Wij plaatsen afrasteringen met verschillende doelen en voor verschillende soorten dieren. Daarnaast plaatsen wij verschillende producten ten behoeve van recreatie.

Afrasteringen 

  •  Konijnenrasters
  •  Dassenrasters
  •  Reeënrasters
  •  Veekeringsraster t.b.v. begrazingsobjecten
  •  Landhekken

Recreatie 
  •  Landhekken
  •  Damhekken
  •  Picknickbanken
  •  Afvalbakken
  •  Bruggetjes
  •  Fietsbarrières
  •  Slagbomen
  •  Opstellingsbordjes en boombanken      
  •  Boombeschermers
  •  Vlonders
  •  Slietwerk
  •  Opstellingsbordjes
  •  Boombanken
  •  Post en rail

Verkoop van duurzame producten

Noest verwerkt duurzame producten vanuit Nederlandse bossen. Wij verkopen de onderstaande producten in de maat en lengte die u wenst. De producten zijn afkomstig uit eigen zagerij (Woodmizer) en kloofmachine. Onze zagerij is energie-neutraal: de energie die de Woodmizer gebruikt, wordt opgewekt door zonnepanelen. De houtsoorten die wij voornamelijk verwerken zijn eik, Douglas Acacia en kastanje.
 

  •  Balken   •  Picknickbanken
  •  Planken (gekantrecht en ongekantrecht)   •  Afvalbakken
  •  Gekloofde eiken palen     •  Bruggen
  •  Twentse / Drentse landhekken   •  Fietsbarrières
  •  Klaphekken   •  Slagbomen
  •  Damhekken   •  Openstellingsborden
  •  Toegangspoorten   •  Boombanken
  •  Schaaldelen   •  Speelbomen


Houthandel 

Het hout komt uit de Nederlandse bossen en wordt verwerkt op het bedrijf in Stegeren. Wij verkopen ook brandhout.

Het aanbod kan wisselen, neem daarom voortijdig contact op met ons.          

                        

Noest verwerkt duurzame producten vanuit Nederlandse bossen. Wij verkopen de onderstaande producten in de maat en lengte die u wenst. De producten zijn afkomstig uit eigen zagerij (Woodmizer) en kloofmachine. Onze zagerij is energie-neutraal: de energie die de Woodmizer gebruikt, wordt opgewekt door zonnepanelen. De houtsoorten die wij voornamelijk verwerken zijn eik, Douglas Acacia en kastanje.

 • Balken     
 • Planken (gekantrecht en ongekantrecht)      
 • Gekloofde eiken palen        
 • Twentse / Drentse landhekken      
 • Klaphekken
 • Damhekken
 • Toegangspoorten
 • Schaaldelen
 • Picknickbanken
 • Afvalbakken
 • Bruggen
 • Fietsbarrières
 • Slagbomen
 • Openstellingsborden
 • Boombanken


Het hout komt uit de Nederlandse bossen en wordt verwerkt op het bedrijf in Stegeren. Wij verkopen ook brandhout.
Houthandel 

Het aanbod kan wisselen, neem daarom voortijdig contact op met ons.